bara-galbena.jpg

Confidențialitatea datelor

Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) să intre în baza noastră de date. Informațiile personale sunt prelucrate în baza Regulamentului General privind Protecția Datelor, aflat în vigoare și aplicabil de la 25 mai 2018.

Ne rezervăm dreptul de a prelucra și utiliza în scopuri statistice informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date.

Pe baza unei cereri scrise, datată și semnată, expediată pe adresa Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică – SRAIC, Str. Ionel Perlea, nr. 10, Sector 1, București, cod 010209 sau pe e-mail la adresa: contact@sraic.eu, ne obligăm să rectificăm, să actualizăm, să blocăm, să ștergem sau să transformăm în date anonime și să încetăm prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o dată pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară. 

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR. 

Utilizăm informații din datele personale ale utilizatorilor care sunt necesare pentru furnizarea în condiții optime a serviciilor noastre, precum confirmarea participarii la evenimente medicale sau înscriere la cursuri medicale. Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă.